Stift et ApS og et holdingselskab samtidig

Stift et ApS og et holdingselskab samtidig

16. marts 2020 Slået fra Af admin

Hvis du overvejer at starte som selvstændig og har planer om at stifte et ApS, bør du overveje om du samtidig burde stifte et holdingselskab. Stiftes de samtidig siger loven, at du kan bruge de 40.000 kr. det koster at stifte et holdingselskab til samtidig at stifte dit ApS. Det vil sige at du så og sige får 2 selskaber for et selskabs pris. Du vil ikke på et senere tidspunkt kunne fortryde og gratis skifte et holdingselskab. Her anbefales det at du kontakter en revisor eller en erhvervsadvokat, da det har nogle skattemæssige konsekvenser, som det er vigtigt at være opmærksom på inden. 

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er egentlig ikke et selskab, men et mellemled i mellem dig som ejer og så driftselskabet dit ApS. Det er en pengetank og en mulighed for skattefordele. Det er muligt at trække penge fra et ApS op til holdingselskabet og enten lade pengene blive der til dårlige tider eller det kan føres videre til et andet ApS, hvis der skulle være underskud der. Dermed spares der i den skat du ellers ville skulle betale af overskuddet. 

Der vil ikke skulle betales moms i selskabet, men der skal lavet en årsrapport på samme måde, som der skal laves en årsrapport i driftselskabet. 

Hvad er et ApS?

Et ApS er en populær selskabsform med begrænset hæftelse. Det koster 40.000 kr. at stifte et. Fordelen er at det er relativt billigt at stifte et ApS og hvis du skulle gå konkurs er det kun de 40.000 kr. du mister, modsat hvis du har stiftet et personligt ejet firma. Her vil dine kreditorer forsat kunne bede om deres fordringer i de næste mange år, hvilke kan gøre det svært at komme økonomisk fode igen. Set i det lys er 40.000 kr ikke ret mange penge at risikere at miste.

Der kan være en eller flere ejer i et ApS og de samt panthavere skal stå i en ejerbog og der skal være en direktion. Det er samtidig, muligt hvis det skønnes nødvendigt at have en bestyrelse, men det er ikke et krav.

Både ApS og holdingselskabet skal registeres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indenfor de første 2 uger. Det koster 670 kr. at blive registreret.

Det anbefales at du kontakter en advokat eller revisor og får hjælp til stiftelsen af de 2 selskaber.